Istoria capitalismului

De la 1500 pînà în 2000

Traducere de Claudiu Constantinescu

Cartier, Bucuresti, 2001


Gândirea economicà de dupà Keynes

co-autor Gilles Dostaler

Traducere de Ruxandra Popescu, control stiintific Cornel Ionescu

Eurosong & Book, 2000


Retour

Haut